Rinoplasti Yöntemi

Rinoplasti, yani estetik burun ameliyatı estetik cerrahi ameliyatlarının en yaygın olarak uygulananıdır.Estetik burun ameliyatı ile burnunuz küçültülebilir veya büyültülebilir, burun ucunun veya kemerinin şekli değiştirilebilir, burun deliklerinizin genişliği daraltılabilir veya burnunuzla üst dudağınız arasındaki açı değiştirilebilir. Aynı zamanda doğumsal veya yaralanmaya bağlı bir şekil bozukluğu düzeltilebilir. Rinoplasti, burun şeklinin düzeltildiği bir girişim olmakla birlikte, burun içindeki kıkırdak ve kemik eğriliklerine (deviasyon) ya da burun etleri olarak bilinen konka hipertrofisine bağlı nefes alma problemleri de aynı ameliyatta düzeltilebilmektedir. Deviasyon bulunan hastalarda burun dış görünümünde de eğrilik ve şekil bozukluğu var ise nefes alma fonksiyonunun ve şekil bozukluğunun aynı operasyonda düzeltilmesi çok önemlidir. Çünkü ameliyatların farklı seanslarda yapılması başarı şansını düşürmektedir.

Rinoplasti


Rinoplasti operasyonuna karar verme:

Burun yüzün tam ortasında en çok dikkat çeken organ olması nedeniyle küçük hatalar ve asimetriler bile göze çarpmaktadır. Aynı zamanda nefes alma fonksiyonunu yapan bir organ olup burun kemiği, kıkırdakları ve burun içi deri örtüsünün nefes alma fonksiyonunda önemli görevleri vardır. Buruna yeni bir şekil verirken bu oluşumların fonksiyonlarını bozmamak ve nefes alma fonksiyonunda bozukluk var ise bunu da düzeltmek gerekir. Bu nedenle burun estetiğinin diğer estetik cerrahi girişimlerinden biraz farklı olarak cerrahın bilgi, beceri ve deneyimine en çok bağlı bir operasyon olduğu söylenebilir. Rinoplasti ameliyatından önce hasta, doktor görüşmesi son derece önemlidir. Hastanın beklentilerinin doktor tarafından bilinmesi, bu beklentilerin gerçekçi olup olmadığının anlaşılması ve beklentilerin ne kadarının karşılanacağının hastaya anlatılması gerekmektedir.

Rinoplasti burun gelişimi tamamladıktan sonra yapılabilir. Bu sınır kabaca genç kızlarda 16-17 yaş, erkeklerde ise 17-18 yaş olarak verilebilir. Ameliyat kararının aile tarafından değil, bizzat kendisinin hayata geçirmek istediği bir karar olduğundan emin olmak için, gençlerin sosyal ve ruhsal uyumunu dikkate almak önemlidir.

Operasyon

Rinoplasti, ameliyathane şartlarında, yapılacak ameliyatın büyüklüğüne, sizin ve cerrahınızın tercihine bağlı olarak lokal veya genel anestezi altında yapılabilir. Lokal anestezide genellikle hafif bir sedasyon uygulanır, burun ve çevresindeki alan uyuşuk olur; ameliyat süresince uyanık olacaksınız, ancak rahat ve ağrısız bir ameliyat geçireceksiniz. Genel anestezide ise ameliyat boyunca uyuyacaksınız. Ameliyat genellikle iki saat civarında sürer. Ameliyat esnasında burun derisi, kemik ve kıkırdak çatısından ayrılacaktır. Burnun yeniden şekillendirilmesi işlemi , burunda mevcut probleme ve cerrahın uyguladığı tekniğe bağlı olarak değişecektir. Son olarak deri, oluşturulan çatının üzerine adapte edilecektir. Bir kısım plastik cerrah estetik burun ameliyatını burun içinden yapmaktadır. Bir kısmı ise özellikle komplike vakalarda olmak üzere açık tekniği tercih eder: Burun deliklerini birbirinden ayıran, dik doku bandı (kolumella) üzerinde küçük bir kesi yaparlar. Ameliyat tamamlandığında burun üzerine ,burnun yeni şeklini muhafaza etmesine yardımcı olacak bir atel uygulanacaktır. Burnun içindeki iki hava yolunu birbirinden ayıran bölme olan septumu sabitleştirmek için, burnun içine tamponlar veya yumuşak plastik aletler konulabilir.

Operasyon sonrasında:

Rinoplasti sonrasında çoğu zaman hastanede yatmak gerekmez, genellikle ayaktan hasta takibi yapılır. Burun estetiği sanılanın aksine ameliyat sonrası dönemi hasta için çok rahat geçen ağrısız bir ameliyattır. Ameliyatınızdan sonra ilk 24 saat boyunca yüzünüzü şişmiş hissedeceksiniz, burnunuz ağrıyabilir veya hafif bir baş ağrınız olabilir. Gözlerinizin etrafındaki morarma ve şişliğin, 2 veya 3 gün sonra en belirgin hale geldiğini farkedeceksiniz; soğuk kompres uygulaması bu şişmeyi azaltacak ve kendinizi biraz daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır.

Ameliyattan sonraki ilk birkaç gün boyunca , genellikle ,burun deliklerinden çok hafif bir sızıntı olur ve birkaç hafta da burnunuzda hafif tıkanıklık hissedebilirsiniz. Şayet burun içinde tampon varsa, birkaç gün sonra alınacak ve kendinizi çok daha rahat hissedeceksiniz. Bir veya bazen ikinci haftanın sonuna doğru tüm pansumanlar ve burnunuzun üzerindeki alçı atel alınmış olacaktır.

Şişlik ve morlukların çoğu ilk hafta veya daha uzun bir süre içerisinde kaybolacaktır (sizin ve cerrahınızdan başka hiç kimsenin fark edemediği çok az bazı şişlikler birkaç ay boyunca kalacaktır). 1 hafta içinde hastaların pek çoğu, ameliyat oldukları anlaşılmayacak şekilde şişlikleri kaybolmuş olarak günlük aktivitelerine dönebilmektedir.

Özellikle burun ucunda olmak üzere ,çok az bazı şişlikler belki aylar boyunca devam edecektir. Estetik burun ameliyatının gerçek sonucu ancak 6 ay, hatta bir yıl sonra ortaya çıkacaktır.

Call Now Button