Plastik Cerrahi Kapsamına Giren Vaka ve Ameliyatlar

“Plastik” kelime anlamı şekil verilebilir anlamına gelmektedir. “Rekonstrüktif” ise yeniden onarım anlamına gelmekte olup doğuştan veya sonradan edinilen şekil ve fonksiyon bozukluklarının cerrahi olarak düzeltilmesini amaç edinen bir tıp dalıdır. Plastik Cerrahi tüm vücudun dış yüzeyindeki her türlü cerrahi problemlerle ilgilenir, Estetik (Kozmetik) Cerrahi ise plastik cerrahinin bir alt dalıdır. Vücut görüntüsünün daha güzele daha iyiye kavuşturulmasını hedefler. Estetik cerrahi; cerrahi ve sanat yeteneğinin buluştuğu bu noktadır.

Plastik cerrahi

Kapsama giren vaka ve ameliyatlar şöyle sınıflandırılır:

Yüz bölgesi travma ve kesileri (Yüz kemikleri kırıkları tedavisi)

  • Doğumsal anomaliler: Tavşan dudak, damak yarığı, hipospadias, polidaktili, syndactili (parmakların yapışık olması), hemogron vb.
  • Cildin habis tümörleri ve onarımı
  • El Cerrahisi ve mikro cerrahi
  • Yanıklar, kronik yaralar (yatak yaraları, diabetik yaralar)
  • Estetik Cerrahi
Call Now Button