Estetik Meme Büyütme Ameliyatı - Kolan Aesthetic

Estetik Meme Büyütme Ameliyatı

Anasayfa > Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi > Estetik Meme Büyütme Ameliyatı

Estetik Meme Büyütme Ameliyatı

Memeler kadının beden görünümde fiziği tamamlayan yapılardır. Omuz genişliği, göğüs çevresi, bel ve kalça çevresi ölçümlerinde meme hacmi önemli bir yer tutar.

Bu ölçümler içinde meme hacmi küçük olduğu zaman vücut kontur görünümü eksik kalır . Memeler, yapısal olarak değişik nedenlerle küçük olabilir. Biri diğerinden daha küçük, asimetrik olabilir. Doğumsal olarak bir tanesi hiç olmayabilir. 

Her iki memenin eşit hale getirilmesi yada hacminin arttırılması için , günümüzde , silikon protezler dışında başka seçenek yoktur. Kişinin kendi dokuları ile estetik meme büyütme ameliyatları denenmiş, ancak sonuç vermemiştir.

Meme protezlerinde esas madde protezin dış yüzeyinde yer alan silikondur. Sadece dolgu maddesi farklı olabilir. Her protezin kendine göre avantaj ve dezavantajları mevcuttur. Bunlar ameliyattan önce detaylı olarak konuşulmalı ve hangisinin kullanılacağına birlikte karar verilmelidir.

Silikon meme protezi nedir?

1960′lı yıllarda kullanılmaya başlanan silikon protezler günümüzde de yaygın olarak kullanılmaktadır .Halen ABD’lerinde 2 milyondan fazla kadın silikon meme protezi taşımaktadır. Son 20 yıl içinde önemli derecede yenilikler sağlanmış ve yapılan bilimsel araştırmalar silikonun insan vücuduna en az zararlı madde olduğunu ortaya koymuştur .Silikon içeren ürünler kozmetik sanayide ve tıpta başka amaçlarla da kullanılmaktadır .

Meme protezleri, meme şeklinde hazırlanmış balona benzer yapılardır. Yuvarlak ve anatomik denilen damla şeklinde olanları mevcuttur. Kadının memesindeki duruma uygun olarak bunlardan biri seçilir. Balon kısmı silikondan yapılmıştır; vücuttaki dokulara uyum sağlaması için protezin yüzeyi pürtüklü olarak üretilmiştir. Balonun içini dolduran maddeler farkı olabilir. Günümüzde kullanılan meme protezleri şöyle adlandırılabilir:

1. Gel-filled

Dış yüzeyi silikon olan balonun içinde yine silikon orijinli jel vardır. Bunlar çeşitli boyutlarda kullanıma hazır halde üretilmiştir. Kullanımı 1992 yılından beri ABD’lerinde FDA (Food and Drug Administration) tarafından yasaklanmıştır .Sadece kanser nedeniyle memesi alınmış hastalarda kullanılmasına, sınırlı olarak izin verilmektedir.

2. PVP

Aynı şekilde silikon balonun içi PVP (polyvinyl pyrrolidone povidon) adı verilen kimyasal madde ile doludur .Jel kıvamında ve kullanıma hazır haldedir . Üretici firma tarafından piyasadan çekildiği bildirilmiştir.

3. Soya Yağı

Silikon balonun içi soya yağı ile doldurulmuş, kullanıma hazır protezlerdir. Kullanım alanı henüz yenidir. Uzak sonuçları hakkında fazla bilgi yoktur. Avrupa’ da 74 hastada aşırı şişmelere neden olduğu için üretici firma tarafından piyasadan çekildiği bildirilmiştir.

4. Saline-filIed

Silikon balonun içi boştur .Ameliyat esnasında halk arasında tuzlu su diye bilinen “Serum Fizyolojik “ ile istenilen hacim elde edilinceye kadar doldurulur. Son zamanlarda kullanıma hazır şekilde olanlarının imal edildiği bildirilmiştir.

AMELİYAT ÖNCESİ BİLMENİZ GEREKENLER

Protez konulacak hastalarda, estetik meme büyütme ameliyatından önce mamografi ve gerekirse ultrasonografi adı verilen radyolojik tetkikler ile meme dokusu değerlendirilir. Her ameliyatın genel veya kendine has riskleri vardır. Meme bölgesinde ödem ve ağrı ameliyat sonrası görülen yakınmalardır. Ameliyata bağlı kanama ve enfeksiyon nadir görülen durumlardır.

Bazı hastalar ameliyattan sonra meme başlarında artan veya azalan duyarlılıktan ya da kesi çevresinde hissizlikten şikayet ederler. Bu genellikle geçicidir.

Bir yabancı cisim olan proteze karşı vücutta bazı bağ dokusu hastalıklarının geliştiği (konnektif doku hastalığı), bebeğe süt vermenin zorlaştığı, protezin kansere neden olduğu ileri sürülmüştür .Ancak bunların hiçbiri bilimsel olarak kanıtlanmamıştır.

Protez Sorunları

Estetik meme büyütme ameliyatında, memenin büyütülmesi vücut için yabancı bir madde ile sağlanabildiğinden, proteze ait sorunlar olabilir. Protez çevresinde kapsül adı verilen bir zarın gelişmesine bağlı kontraktürdür ; bu zar farklı kalınlıklarda olabilir.

İnce zar herhangi bir probleme yol açmaz, orta kalınlıkta bir zar oluşması halinde memelerde hafif bir sertlik ve meme tabanında belirginlik fark edilebilir Nadir durumlarda, vücut bu yabancı maddeyi kabul etmeyebilir, protez etrafında kalın bir zar oluşturup (kapsül), sıkıştırıp hapsetmeğe bazen de vücut dışına atmağa çalışır. 

Kalın kapsül oluşması halinde memelerde sertlik ve bazen asimetri görülebilir. Hafif ve orta kapsüler kontraktür durumunda, protez etrafındaki kapsülün giderilmesi için dıştan masaj ve gereğinde ek ameliyatlar yapılabilir Ağır kapsül kontraktürü ortaya çıktığında protezi çıkarmaktan başka seçenek yoktur .

Silikon protezlerin dış yüzeyi çok ince olmakla birlikte dış darbelere oldukça dayanıklıdır. Normal ve orta dereceli masajlar zarar vermez. Kişi ameliyattan 2 ay sonra yüzü koyun yatabilir. Bazan, protez içeriğinin balon dışına sızması görülebilir. 

Eğer gel-filled protez kullanılmışsa, doku aralıklarına sızan bu maddeler kitle oluşmasına neden olabilir. Soya yağının nasıl etki ettiği henüz bilinmemektedir.

Saline-filled kullanılmışsa, protez içine doldurulan serum fizyolojik protez dışına,doku aralıklarına sızabilir,bu takdirde dışarı sızan serum vücuda herhangi bir zarar vermeden dokular tarafından hızla emilir. Aslında damar yolu ile verilebilen ve başka tedavi amaçları ile kullanılan bu maddenin hiçbir zararı yoktur .

Protez Yırtılması

Protezi yırtılması nadir bir durumdur, araç içi trafik kazalarında olduğu gibi sıkışmalarla, yüksekten düşmelerle ve delici alet yaralanmaları ile ortaya çıkabilir. Böyle bir durumda protezin içeriği önem kazanır. Serum fizyolojik ile şişirilen protez kullanılmışsa korkulacak bir şey yoktur.

Protez konmuş memelerde daha sonra yapılacak mamografi görüntülerinin değerlendirilmesinin zorlaşacağı,meme kanserinin erken mamografik bulgularının gözden kaçırılabileceği veya protez bir yabancı cisim gibi davrandığından ek görüntülere neden olabileceği bilinmektedir. 

Ancak son zamanlarda mamografi tekniklerindeki gelişmeler ve MR’ın (magnetik rezonans görüntüleme) meme incelemesinde kullanılması ile bu endişeler ortadan kalkmıştır. Kontrol mamografilerinizin, protez konmuş memelerde inceleme yapma deneyimi olan merkezlerde yaptırmanız tavsiye edilir.

Silikon meme protezi taşıyan bir memede ,kanser gelişmesi halinde (ki kanser ortaya çıkma riski protez konmamış memelerle aynıdır), kansere yönelik ameliyat ve diğer tedavi şekilleri standartlar doğrultusunda uygulanır.

Meme büyütme ameliyatına karar vermeden önce, sizi rahatsız eden kusurunuzu ve ameliyattan beklentinizi açıkça doktorunuza söylemeniz, seçilecek protezi, protezin hangi kesiden konacağını, anestezi tipini, ameliyatın erken ve geç sonuçlarını tartışmanız gereklidir.

Estetik Meme Büyütme Ameliyatı

Estetik meme büyütme ameliyatı genel anestezi ile hastane koşullarında ameliyathanede yapılır .1-1. 5 saat sürer. Protezin konabilmesi için açılan yere göre iz bırakır.

Meme altı kıvrımı, koltukaltı. meme başı kenarından girilebilir. Son zamanlarda göbek çevresinden girilerek konduğu bildirilmiştir. Ancak bu yöntem henüz kabul görmemiştir. Giriş yeri neresi olursa olsun iz bırakır. Bunlar başlangıçta belirgin, zamanla belli belirsiz hale gelen izlerdir.

En kabul edilir iz meme başı etrafında olan izdir. Ameliyat izi kahverengi meme başı derisi ile açık renk derinin birleşme yerine uydurulur, zamanla tamamen belirsiz hale gelir. Protez meme dokusu arkasına yada göğüs kasının arkasına yerleştirilebilir. Her uygulamanın da avantaj ve dezavantajları vardır, bu ayrıntı da ameliyattan önce değerlendirilmelidir.

Ameliyat sonrası

Ameliyat sonrası genellikle rahat geçer. Ağrı minimaldir. Protez göğüs kası arkasına konmuşsa birkaç gün kol hareketlerinde kısıtlılık olabilir. Memeler üzerine sütyene benzer sargı uygulanır.

Meme başı üzerine ayrı pansuman konur. Pansuman 2 gün sonra açılarak yara kontrol edilir. 7 gün sonra sargı açılır. Dikişler 7 – 10 gün sonra alınır. Hastaya 6 hafta sporcu sütyeni giydirilir ve masaj önerilir.

Erken dönemde şişlik olabilir, meme başında hissizlik ve deri üzerinde morumsu renk değişimi olabilir. Bunlar kısa sürede kendiliğinden kaybolur. Hasta 3-4 gün içinde işine dönebilir. 3 ay ağır sporlardan uzak durması sağlık verilir .

Protezle meme büyütme ameliyatı, genel olarak iyi ve kalıcı sonuç veren, kişinin ve eşinin ruh sağlığını düzelten, onları yaşama daha bağlı hale getiren bir ameliyattır. Günümüzde kabul gören, içi serum fizyolojik ile doldurulan meme protezlerinin kullanılmasıdır.