Fazla Yağların Alınması Ameliyatı - Kolan Aesthetic

Fazla Yağların Alınması Ameliyatı

Anasayfa > Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi > Fazla Yağların Alınması Ameliyatı

Fazla Yağların Alınması Ameliyatı

Vakumla Fazla Yağların Alınması Ameliyatı

İnsan vücudundaki yağ hücresi sayısı sabittir. Ergenlikten sonra yağ hücresi sayısı artmaz, ancak yağ hücrelerinin hacmi artar. Bu da kilo artışı ile sonuçlanır. Beslenme alışkanlıkları ve yaşam biçimi insanların kilo alıp vermelerinde en önemli faktörlerdir.

Özellikle ülkemizin mutfağının zengin oluşu ve insanımızın damak zevki genel olarak kilolu bir ulus olmamıza yol açmaktadır. Fazla kilo kadın erkek herkesin sorunu olabilir. Diyet ve egzersiz eksiklikleri, kadınlarda gebelik değişik derecelerde kilo alınmasına neden olabilir.

Fazla kilo ayrıca kalp ve damarlar üzerine zararlı etkiye sahiptir. Fazla yağların alınması ameliyatı ile bu durumu düzeltebilirsiniz. Fazla kilolardan kurtulmak için uygun diyet ve egzersiz ve düzenli bir yaşam tarzı şarttır.

Ancak ,bu şartları yerine getiren kişilerde bile, kaybolmayan inatçı yağ birikimleri olabilir. Karın, bel, kalça, uyluk dış ve iç tarafı, diz gibi vücudun belli bölgeleri diyet ve egzersize dirençli yağ birikim bölgeleridir.

Bu bölgelerdeki fazla yağlanma diyet ve egzersizle bir ölçüde giderilir, daha fazla egzersiz ve diyet bu bölgelerde incelme yerine vücudun genel metabolizmasının bozulması ile sonuçlanır.

Liposuction nedir?

Lliposuction,vücudun dirençli bölgelerindeki inatçı yağ birikimlerinin vakumla emilerek,vücuttan yağların uzaklaştırıldığı bir ameliyattır. Kesinlikle bir zayıflama ameliyatı değil, bir vücut kontur düzeltme ameliyatıdır. Bu ameliyatla hacmi artmış, diyet ve egzersize dirençli yağ dokusu vücuttan uzaklaştırılırken, mevcut yağ hücrelerinin sayısı da azaltılmış olur.

Liposuction ameliyatında inatçı yağlanma bölgesi, özel bir sıvı enjeksiyonu ile şişirilir. Daha sonra bu bölge üzerine veya yakınına 5 mm. uzunluğunda birkaç kesi yapılır. Bu kesilerden hastanın durumuna göre 2-6 mm. çapındaki kanül denilen metal borular deri altı tabakası içine sokulur ve kanüller vakum cihazına bağlıdır.

Vakum cihazının çalıştırılır, kanüller yağ birikim bölgelerinde uygun derinlikte hareket ettirilerek fazla yağların uzaklaştırılması işlemi başlar. Vakum aracılığı ile yağların emilmesi işlemi arzu edilen vücut konturu ve bunun yanında düzgün bir cilt yüzeyi sağlanıncaya kadar devam eder.

Son yıllarda ultrason enerjisinden yararlanılmağa başlanmıştır. Bu yöntemde fazla yağ dokuları ultrason dalgaları ile parçalanır, daha sonra vakumla alınır. Aynı kanül sistemi kullanılır. Klasik liposuction’a göre daha uzun sürer. 

Kanül çapı daha geniş olduğundan yara iz daha uzun kalır .Uzak sonuçları henüz tam olarak bilinmediğinden ülkemizde ve uluslararası alanda fazla kabul görmüş bir yöntem değildir.

Liposuction ile derin katlardaki fazla inatçı yağlar alınmakla birlikte, son 1 0 yıl içinde geliştirilen yüzeyel liposuction yada liposculpture adı verilen yöntemle kontur düzensizliğine neden olan yağ birikimleri de giderilebilmektedir. Liposculpture tekniği ayrıca deri sarkıklıklarının giderilmesi ve inatçı selülitlerin yok edilmesinde kesin sonuç veren bir yöntem haline gelmiştir.

Klasik liposuction işlemi ilk çıktığı 1970 li yıllarda kullanılan kanül çaplarının oldukça geniş olması, kullanılan vakum cihazlarının yeterli olmaması nedeniyle ciddi sorunlara neden olmuştur. İşlem vücutta önemli derecede sıvı ve elektrolit kaybına neden olabilmektedir.

Bu ameliyattan sonra yaşamım yitiren hastalar olmuştur .Bu sorunlar günümüzde geride kalmıştır. Son 10 yıldır uygulanmakta olan teknikler ile Iiposuction vücut kontur düzeltimindeki vazgeçilmez yerini almıştır.

Artık oturmuş, kabul görmüş ve klasik ders kitaplarına girmiş aynı gün eve çıkılmasına izin veren bir yöntemdir. Amaç zayıflatma değil, kontur düzeltme olduğu sürece, iyi seçilmiş hastada, hastane koşullarında iyi uygulanan teknikle, emniyet sınırı aşılmadığı takdirde herhangi bir riski olmayan bir ameliyattır. 

Günümüzde emniyet sınırı 2.5 litre olarak kabul edilmektedir. Daha fazla miktar da alınabilir. O zaman ameliyat 3-6 aylık aralarla seanslar halinde yapılabilir ya da hastanın sıvı ve elektrolit dengesini tamamlayacak önlemler alınarak yapılır. Kan nakli gerekli olabilir.

Morbid obesite denilen genç (20-30 yaşlarında) çok kilolu (120 Kilodan fazla) hastalarda gerekli önlemler alınarak tek seansta 28 litreye kadar yağ alınması uygulanabilir hale gelmiştir.
Liposuction Suction Assisted Lipectomy (SAL) .Superficial Iiposuction Multiple All Layer Liposuction (MALL) .Liposculpture Megaliposculpture Ultrasound Assisted Lipectomy (UAL)

Fazla Yağların Alınması Ameliyatı

Ameliyat, hastane koşullarında ameliyathanede ve anestezi uzmanının gözetiminde yapılır .Lokal anestezi ve sedasyon (damar yolu ile uyutma) kombinasyonu tercih edilir. 

Çok sınırlı küçük alanlarda sadece lokal anestezi uygulanabilir. Ameliyat vakum uygulanacak bölgelerin durumuna göre 1-2.5 saat arasında sürer. Ameliyatın genişliğine bağlı olarak aynı gün eve çıkmak mümkündür.

Ameliyat sonrası genellikle rahat geçer. Ağrı hissedilmez. Ameliyat sonunda vakum uygulanmış alanlara özel bandaj uygulanır, ve hastaya korse giydirilir. 6 gün sonra korse özel bandaj çıkarılır Dikişler alınır. 

Korse yeniden giydirilir. Hasta korse giymeğe 6 hafta devam eder. 3. haftadan sonra gece yatarken korsesini çıkartabilir. Ameliyat sonrası ilk 6 haftalık dönemde korsesiz ayağa kalkılmamalıdır. 

Vakum uygulanmış alanlarda morumsu renk değişiklikleri olabilir .Şişlik, karıncalanma ve yanma hissi olabilir .Bunlar 3 hafta içinde kendiliğinden kaybolur .Ameliyat yara izleri de 2-6 ay içinde belli belirsiz hale gelir .

Liposuction

Liposuction ameliyatı plastik cerrahide son 20 yıl içindeki en iyi buluşlardan biridir. İyi seçilmiş hastada ve iyi uygulanan teknikle kalıcı sonuç verir. Ancak kişinin diyet ve egzersizlerine devam etmesi gerekir.

Kullanılan kanüller ve vakum cihazlarındaki gelişmeler ile çene altı, yanaklar, boyun, kol üst iç yanı, memeler, göğüs, karın, bel kalça, uyluk, diz iç yanı, bacak, ve topuk gibi vücudun hemen hemen her bölgesindeki inatçı yağ birikimlerinin vakumla alınması mümkün hale gelmiştir . 

Diğer vücut kontur düzeltme ameliyatlarında tamamlayıcı işlem olarak kullanılmaktadır. Son zamanlarda basında liposuction yönteminin tarihe karıştığı ,yerine başka isimler verilen yöntemlerin geliştirildiği, ameliyatın ayaktan ağrısız, kansız, izsiz yapılabildiği şeklinde reklamlar verildiği gözlenmektedir. 

Çok sayıda hastamız kafaları karıştıran bu konuda aydınlatıcı bilgi almak için sorular sormuşlardır, hala da sormağa devam etmektedirler. Liposhaping, liposhaving gibi isimler verilen bu yöntem aslında son 10 yıldır plastik cerrahlar tarafından lokal anestezi ile uygulanan ”yüzeyel Iiposuction yada liposculpture” yönteminden başka bir şey değildir.

Kanülü yerleştirmek için mutlaka bir veya birkaç kesi yapılması gerektiğinden izsiz olması mümkün değildir. Ancak bu izler daha önce de belirtildiği gibi, zamanla belli belirsiz hale gelen izlerdir. Lokal anestezi olmadan hiçbir kesi yapılamaz. 

Yine daha önce belirtildiği gibi ameliyatın zaten lokal anestezi ile yapılıyor olması bu reklamı yapan kişilerce ağrısız olarak nitelendirilmektedir. Kanamaya neden olmayan ameliyat yoktur. Her ameliyat derecesine göre kanama yapar.

Liposculpture

Liposculpture yônteminde 1 litre fazla yağ dokusu alındığında kanama miktarı 70 cc. kadardır . Önemli derecede olmayan bu miktar kan kaybının yine bu kişilerce kansız ameliyat olarak değerlendirildiği anlaşılmaktadır. 

Anlaşılması mümkün olmayan ise bu reklamı veren kişilerin plastik cerrah olmamaları ve kendi uğraş alanlarına girmeyen, eğitimini almamış oldukları bu son derece önemli ameliyatı hastane koşullarında değil, poliklinik yada muayenehane koşullarında yapmış olmalarıdır. 

Liposuction ameliyatı olmayı planlayan hastalarımızın ameliyattan önce iyi bir araştırma yapmaları, bu ameliyatın erken ve geç sonuçları, riskleri hakkında bilgi sahibi olmaları, hekimlerini seçmede özen göstermeleri gerekir. 

Ülkemizde yasaların boşluğundan yararlanan, meslek ahlakı ilkelerine uymayan, insanlarımızı yanlış yônlendiren bu kişilere halkımız izin vermemelidir.